Deel Eienaarskap Verduidelik

Deeleienaarskap is van Amerikaanse oorsprong. Dit het in die vroeë 1990’s ontstaan toe mense begin besef het dat dit meer sin maak om eiendom op ‘n deelbasis aan te koop en sodoende die aanvanklike koopprys asook die onderhoudskoste te deel. Die meeste vakansiehuis eienaars gebruik hul huise slegs een of twee maal per jaar wat dit baie duur maak om ‘n plek alleen te besit. Met deeleienaarskap, kan jy steeds jou vakansie huis besit, maar teen ‘n fraksie van die prys en onderhoudskostes wat gedeel word tussen die aantal eienaars.

Deur die koop en onderhoudsprys van ‘n vakansiehuis te deel word dit moontlik om ‘n ultra luukse vakansiehuis te besit wat andersins nie moontlik sou wees nie. Waar tyddeel heelwat kleiner, minder luukse eenhede aanbied, bied deeleienaarskap groot luukse huise.

Deel Eienaarskap by Hunters Pride - Switch to English

Met tyddeel besit jy slegs die tyd wat vir jou geallokeer word. Met deeleienaarskap word jy die eienaar van jou aandeel en deel in die groei van die waarde van die eiendom sou jy jou aandeel eendag wil verkoop. ‘n Aandeel kan ook enige tyd deur jouself verkoop word.

Hunters Pride neem deeleienaarskap een stappie verder deur twee tipes aandele aan te bied: vaste- en fleksieweke. Sou jy ‘n vasteweek koop (die weke is hoofsaaklik in die skoolvakansies) bly die week jou eiendom vir ewig. Jy hoef die week nooit te bespreek nie. Die weke kan ook namens jou verhuur word, indien jy nie self van die week gebruik kan maak nie. Fleksieweke is die weke buite die skoolvakansies en kan deur jou bespreek word vanaf Oktober in die huidige jaar vir die volgende jaar. Ons allokeer nie die weke namens jou nie. Flexiweke kan ook verhuur word. Jy kan natuurlik ook jou aandeel deur bestaande agentskappe uitruil met enige deeleienaars plaaslik of internasionaal.

Baie van ons kopers belê in ‘n vaste week en ‘n Fleksieweek met die doel om een van die weke te verhuur. Die huur inkomste is voldoende om ‘n hele jaar se heffing te betaal en rente op die belegging te verdien. Weke kan saam deur vriende of familie gekoop word. In so ‘n geval word die aandeelsertifikaat in al die partye se name uitgereik.